چراغ پروژکتور

006j-6w
نوع لامپEdison LED 6 x 1w
رنگ‌های موجودآلومینیوم برنزی
برق مصرفی220V - IP65
1502a-6-wall-washer
نوع لامپLED 6 W
برق مصرفی 220 V
006j-1w
نوع لامپEdison LED 1 x 1w
رنگ‌های موجودآلومینیوم برنزی
برق مصرفی220V - IP65
003
نوع لامپEdison LED 3 x 1w
رنگ‌های موجودنقره ای / بژ
برق مصرفی220V - IP65
04-01
نوع لامپEdison LED 3×1w
رنگ‌های موجودآلومینیوم طوسی
برق مصرفی220V
006-6
نوع لامپEdison LED 6×1w
رنگ‌های موجودآلومینیوم طوسی
برق مصرفی220V
005772
نوع لامپLED 1×5w
6909
نوع لامپLED 12 X 1W
برق مصرفی220V